KALENDER

 
 
 
do. 26 januari 2023: Bowling Inn - Blankenberge - 17:00 + steen grill
di. 31 januari 2023: Bestuursvergadering - 17:00
ma. 17 april 2023: Sportelmix Matcurling - Schutterslokaal - 13:00-15:00
do. 11 mei 2023: Lente-activiteit - Brugge - vanaf 10:00
di. 22 augustus 2023: Zomerfeest - Schutterslokaal - 11:30